ΑρχικηΣυμμετοχηΠροδιαγραφεςΗμερομηνιες

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το 3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών
στη Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση


Το Συνέδριο Νέων Ερευνητών στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση τείνει να αποτελέσει έναν καθιερωμένο θεσμό στην κοινότητα της Διδακτικής Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.

H Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ) διοργάνωσε το 2017 στο Ρέθυµνο το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών µαζί µε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, και την επόμενη χρονιά διοργάνωσε στην Αγριά Βόλου το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών, υιοθετώντας έτσι την απόφαση τα συνέδρια Νέων Ερευνητών να διοργανώνονται στις ενδιάµεσες, από τα Πανελλήνια Συνέδρια της ΕΝΕΦΕΤ, χρονιές.

Η επιτυχία των δύο προηγούμενων Πανελληνίων Συνεδρίων Νέων Ερευνητών και η απαίτηση της κοινότητας της επιστημονικής ένωσης για πιο συχνές συναντήσεις των μελών της, αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχία του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Ερευνητών, που θα γίνει στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS, στην Θεσσαλονίκη, Μ. Δευτέρα - Μ. Τετάρτη 13-15 Απριλίου 2020. Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών, όπως και τα προηγούμενα, αφορά υποψήφιους διδάκτορες καθώς και µεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της µεταπτυχιακής τους εργασίας.

H συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ νέων και έµπειρων ερευνητών µε αντικείµενο τη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο υλοποιούνται οι στόχοι του Συνεδρίου: η υποστήριξη των νέων ερευνητών στις ερευνητικές τους αναζητήσεις, η ενίσχυση των δεσµών µεταξύ των µελών της κοινότητας, η διάχυση ιδεών και η ώσμωση καλών πρακτικών και τελικά η οικοδόμηση της περαιτέρω ανάπτυξης της έρευνας στην εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήµες και την τεχνολογία στην Ελλάδα.

Το 3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών ∆ιδακτικής Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση διοργανώνεται από την ΕΝΕΦΕΤ υπό την αιγίδα των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας του Α.Π.Θ.

Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες αλλά και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της µεταπτυχιακής τους εργασίας µε αντικείµενο την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία να υποβάλλουν µέχρι 20 Φεβρουαρίου 2020 µία Σύνοψη της ερευνητικής τους προσπάθειας µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν.

Ανακοινώσεις

ΕΝΕΦΕΤ