ΑρχικηΣυμμετοχηΠροδιαγραφεςΗμερομηνιες

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το 3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών
στη Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση


Το 3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητώντης ΕΝΕΦΕΤ ήταν προγραμματισμένο να γίνει από Μ. Δευτέρα 13 έως Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS στην Θεσσαλονίκη.

Παρακολουθώντας, όμως, τις καθημερινές εξελίξεις, που αφορούν την εξάπλωση του ιού Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, τις οδηγίες της πολιτείας για τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας και το γεγονός ότι αρκετά συνέδρια έχουν ήδη μετατεθεί για μεταγενέστερες ημερομηνίες, αποφασίστηκε η μετάθεση του Συνεδρίου για την Πέμπτη 27 έως Σάββατο 29 Αυγούστου, με την προϋπόθεση, βέβαια, να ομολοποιηθεί η κατάσταση.

Προφανώς, οι εργασίες που έχουν υποβληθεί, έχουν κριθεί, και οι συγγραφείς έχουν ήδη ενημερωθεί. Οι εργασίες αυτές θα αποτελέσουν τον κορμό του 3ου Συνεδρίου Νέων Ερευνητών. Μπορούν όμως κι άλλοι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εργασίες, ακολουθώντας τις νέες ημερομηνίες που είναι ανακοινωμένες στο μενού «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ».

ΝΕΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ
Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες αλλά και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της µεταπτυχιακής τους εργασίας µε αντικείµενο την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία, που δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν εργασία στις αρχικές ημερομηνίες, να υποβάλλουν µέχρι 15 Ιουνίου 2020 µία Σύνοψη της ερευνητικής τους προσπάθειας σύμφωνα µε τις προδιαγραφές.

Το 3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών ∆ιδακτικής Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση διοργανώνεται από την ΕΝΕΦΕΤ υπό την αιγίδα των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας του Α.Π.Θ.

Ανακοινώσεις

ΕΝΕΦΕΤ