ΑρχικηΣυμμετοχηΠροδιαγραφεςΗμερομηνιες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


Έναρξη Υποβολής Εργασιών 20 Νοεµβρίου 2019
Λήξη Υποβολής Εργασιών 23 ∆εκεµβρίου 2019
Ενηµέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσµα της κρίσης 31 Ιανουαρίου 2020
Έναρξη Εγγραφών 10 Φεβρουαρίου 2020
Υποβολή αναθεωρηµένων εργασιών - Λήξη Εγγραφών 21 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση Προγράµµατος 1 Μαρτίου 2020
∆ιεξαγωγή Συνεδρίου Νέων Ερευνητών 13-15 Απριλίου 2020
Υποβολή Εκτενούς Κειµένου για τα Πρακτικά 20 Ιουνίου 2020

Ανακοινώσεις

ΕΝΕΦΕΤ