ΑρχικηΣυμμετοχηΠροδιαγραφεςΗμερομηνιες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


Έναρξη Υποβολής ΝΕΩΝ Εργασιών 20 Μαρτίου 2020
Λήξη Υποβολής ΝΕΩΝ Εργασιών 15 Ιουνίου 2020
Ενηµέρωση ΝΕΩΝ Συγγραφέων για το αποτέλεσµα της κρίσης 1 Ιουλίου 2020
Υποβολή αναθεωρηµένων ΝΕΩΝ εργασιών 1 Αυγούστου 2020
Ανακοίνωση Προγράµµατος 5 Αυγούστου 2020
Ενηµέρωση συνέδρων με το υλικό των συναντήσεων 20 Αυγούστου 2020
∆ιεξαγωγή Συνεδρίου Νέων Ερευνητών 27-29 Αυγούστου 2020
Υποβολή Εκτενούς Κειµένου ΟΛΩΝ των Εργασιών για τα Πρακτικά 31 Οκτωβρίου 2020

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα

Τόμος Πρακτικών

ΕΝΕΦΕΤ