ΑρχικηΣυμμετοχηΠροδιαγραφεςΗμερομηνιες

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το 3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών
στη Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση


Το 3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών της ΕΝΕΦΕΤ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από Πέμπτη 27 έως Σάββατο 29 Αυγούστου.

Σύντομα, θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και λεπτομέρειες πρόσβασης στις εργασίες του Συνεδρίου. Η συμμετοχή των εγκεκριμμένων εργασιών είναι δωρεάν.

Το 3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών ∆ιδακτικής Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση διοργανώνεται από την ΕΝΕΦΕΤ υπό την αιγίδα των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας του Α.Π.Θ.

Ανακοινώσεις

ΕΝΕΦΕΤ