ΑρχικηΣυμμετοχηΠροδιαγραφεςΗμερομηνιες

Συµµετοχή


Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες για τη συµµετοχή τους στο 3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών ∆ιδακτικής Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ΔΕΝ θα καταβάλλουν κόστος εγγραφής (registration).

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα

Τόμος Πρακτικών

ΕΝΕΦΕΤ