ΑρχικηΣυμμετοχηΠροδιαγραφεςΗμερομηνιες

Συµµετοχή


Μετά την ανακοίνωση αποδοχής της εργασίας τους, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες για τη συµµετοχή τους στο
3ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών ∆ιδακτικής Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα πρέπει να καταβάλλουν ένα αντίτιµο (υπολογίζεται 150 - 180€).

Το ποσό της συµµετοχής καλύπτει:


Το ακριβές ποσό και η διαδικασία πληρωµής θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Ανακοινώσεις

ΕΝΕΦΕΤ